آسمان دل

باز هم آسمان دلم ابری شده 
باز هم رعدهای پر صدا 
دزدیده اند آرامش این دل شوریده را 
باز هم برقهای خشمگین 
عشق را مغلوب جدایی کرده اند 
برقهای آسمان دل خواب راحت می ربایند 
رعدهایش کابوس ارمغان دارند 
دور شوید ای ابرهای پر درد بی باران
یا ببارید تا تر شود این دل پر درد
یا ببارید و بشویید دردها را
تا ببینم این خویش را در آئینه ی دل 
تا ببینم عشق را بی پرده ای از ابر , از باران

/ 0 نظر / 2 بازدید