قانون آسمان , قانون زمین

باد...برق...رعد
باد...برق...رعد....باران
این همه بی قانونی
آخر هم , همه میگویند قانون طبیعت
کسوف و خسوف را هم که اضافه کنی
میبینی 
آسمان هم مدام اعتراض میکند به قوانین خودش
آنوقت 
در زمین
تو مجبوری حتی روی دلت هم پا بگذاری
به خاطر قانون
ببار
ببار باران
که نظم دنیا هم در همین بی قانونی توست
/ 1 نظر / 3 بازدید
عارف

قشنگ بود حال کردم آفرین[گل][چشمک]