سوختم

آتش گرفته ام 
نمیدانم از دوری توست !
یا ماه آذر است, یا
یاد بوسه ات, یا...
آه, ببخش 
یادم آمد 
فلفل قرمزی که در غذایم ریختم
میسوزاندم 
....
 
/ 1 نظر / 2 بازدید
عباس

فلفل یادت تا آخرم را سوزاند. با احترام.