...

فرهنگ مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات و عادات انسانی است که بر اساس منطقه ی جغرافیای زندگی آدمها متفاوت است. هر منطقه از کشوری می تواند فرهنگی متفاوت از مناطق دیگر همان کشور داشته باشد در عین حال یک فرهنگهایی هم مشترک است حتی بعضی فرهنگها جهانی است. فرهنگ بر روی همه چیز اثر می گذارد، مثلا روی دین، سیاست حتی اقتصاد. همین که یک دین مشترکی در هر کشوری یک جور نمود دارد نشان دهنده ی این است که فرهنگ چیز قدرتمندی است. گاهی اشیا هم نقش مهمی در فرهنگ دارند. مثلا در "طالقان" ما دوک نخ ریسی یک شئی مهم فرهنگی محسوب می شود که بر روی همه چیز حتی اقتصاد و سیاست هم اثر می گذارد. قدیم تر ها از کوچه های ولایتمان که می گذشتم هیچ زنی را بدون دوک نخ ریسی نمی دیدم. زنها در زمان استراحتشان که هیچ کاری نداشتند، نخ می ریسیدند. دوک نخ ریسی اجازه نمی داد کسی بی کار بماند، هم به اقتصاد کمک می کرد و هم مهمتر از همه اگر زنی نمی خواست چیزی بشنود یا جوابی بدهد یا کاری انجام دهد یا هر سیاست دیگری، خودش را سرگرم دوکش می کرد. اگر از داستانها و شعرهایی که درباره ی همین دوک کوچک گفته شده بگویم که دیگر مثنوی هفتاد من است. همیشه فرهنگ از یک جایی آغاز می شود و یک شئی که در ایران ما کم کم دارد تبدیل به یک فرهنگ می شود، "کش" است. بله منظورم همان نواری است که قابلیت ارتجاع دارد و یک روزگاری کاربردش نگه داشتن تنبان بود و انداختن سنگ به گنجشکهای بی نوا در هیبت تیر کمان و حالا بد جوری توی سیاست ما دست و پا می زند. اما حالا همه می خواهند کاربردش را تغییر دهند و از حالت ارتجاعی اش دوری کنند. از نکشیدن آن در موضوع اختلاس مالی میلیارد دلاری گرفته تا آنجایی که رییس سازمان بازرسی کل کشور معتقد بود مشکلات پیش آمده در بازار ارز را کش ندهید تا کش ندادن مسایل سیاسی و اقتصادی دیگر که البته کم نبوده. اما حالا که کش عزیز کاربردش عوض شده و کم کم تبدیل به یک شئی مهم شده که می شود در هر امری از آن مایه گذاشت چه خوب می شود اگر یک ماجراهایی هم دیگر کش داده نشود و اما این بار مردم بگویند دیگر کش ندهید.
 
/ 0 نظر / 11 بازدید