بازگردیم از این راه بی هدف

مدتهاست در این دنیای مجازی نقل قولهایی از بزرگان فلسفه و تاریخ و دین و سیاست میبینم و مبهوت این همه اشتیاق دوستان مجازی ام شده ام که چه شده این همه به این مقولات اهمیت میدهند و هی چپ و راست آنها را برای هم می فرستند و یا روی دیوارشان می گذارند . به تازگی حتی کار بدانجا رسیده که به مرجع و صفحه ی نقل قول هم اشاره می کنند. تا به حال شده از جایی برایتان نقل قول کنند و شما پیش از این ، آنرا خوانده باشید ؟ بعد از آن چه ؟ رفته اید تا ببینید این نقل قول واقعیت داشته یا نه ؟ من بارها این کار را کرده ام و بارها بر این شیادی لعنت فرستاده ام . می دانید چرا به جستجویش رفته ام ؟ نه ، فکر نکنید آدم زرنگی هستم و یا به دنیای اطرافم اعتماد ندارم . فقط برای اینکه آن نقل قول را دوست نداشته ام ، مطابق با اصول من نبوده ، لابد اگر دوستش داشتم مثل برخی از این دوستان آنرا پخش هم می کردم . حالا این علاقه برخی دوستان هم متعجبم میکند که چرا دوست دارند برخی مردم را ضایع کنند و نشان دهند برخی عقاید از پایه و اساس پوچند و بی معنی ، نمی دانم چه لذتی است که برخی عشق می ورزند به تمسخر و حتی ویران کردن عقاید این و آن و بدتر از آن وقتی است که ادعا می کنند خودشان هم همان عقیده را دارند و سالهای سال با این عقاید زندگی کرده اند و حتی اصولش را هم به جای می آورند . بعد هم دائم غر می زنند به دنیای سیاست که از عقاید ملت سو استفاده می کند . خوب عزیز شما که با ساده لوحی خود دشمنی خطرناک تری را با خود و مردمت آغاز کرده ای . خودت شده ای رسانه ای که توی سر خودت می زنی . ای کاش به جای این نقل قولهای بی پایه و اساس و این تخریب عقاید بیشتر به اشتراکاتمان فکر کنیم و کمتر به جان یکدیگر بیافتیم تا شاید کمی از این فشار که بر شانه هایمان سنگینی می کند بکاهیم . وقتی برخی جملات کسی را مدام تکرار می کنی ، معلوم است دیگر ، یا تحت تاثیرش قرار گرفته ای و یا تحت تاثیر کسی که می خواهد او را به تو آنگونه که دلش خواسته بشناساند . بیائید کمی خودمان باشیم و این صفحات سفید را با افکار خودمان سیاه کنیم نه افکار دیگران . باور دارم اگر کمی این صفحات رنگارنگ را که بیشتر شبیه ویترینی است تبلیغاتی کنار بگذاریم به یکدیگر نزدیکتر خواهیم شد . بیائید همین حالا از این راه بی هدف باز گردیم و یک راه نرفته را امتحان کنیم . این بار دیگر دنباله رو کسی نباشیم و خود به دنبال حقایق برویم و نگذاریم هر کس ، هر جور که دلش خواست آنها را به ما نشان دهد . باور کنید این بار همراه یکدیگر خواهیم بود و به یکدیگر نزدیکتر در این جاده پر پیچ و خم .
/ 0 نظر / 3 بازدید