یعنی  وقتی آدمی بتواند به همه کس و همه چیز حق بدهد معنی اش این است که بلایی به سرش آمده ؟!! خوب احتمالا بلایی به سرش آمده، یا بی خیال دنیا شده یا بی خیال خودش. 

مثلا اینکه لابد سگ همسایه ی سمت راستی یک مرگش شده که هی پارس می کند. و این گربه ی همسایه ی سمت چپی هم که به خاطر غریزه ی حیوانی اش این همه بوی بد تولید می کند و لابد صاحبانشان هم وقت ندارند به آنها برسند. همسایه ی هندی طبقه ی بالا هم که لابد به خاطر فرهنگ غذایی اش هی تق و توق می کوبد روی کف آشپزخانه اش و این بچه هایی که شادیشان را با ترقه آن هم سر ظهر و نیمه شب نشان می دهند هم لابد راه دیگری بلد نیستند برای ابراز شادیشان و این همه آدم که هی اینجا می روند و می آیند و حال هم دیگر را می گیرند هم لابد حالشان را یکی دیگر گرفته و هنوز بی خیال خودشان یا دنیایشان نشده اند و هنوز می توانند عصبانی شوند و یا ... آدمی که هیچ نمی گوید یا برای اعتراض یا برای همدردی یا برای هم دلی یا برای مخالفت و یا برای موافقت حتما یک چیزی اش شده. "یا بی خیال دنیا شده یا بی خیال خودش"
 
/ 0 نظر / 11 بازدید