بی تونمیدانم...
نمیدانم ندیدنت و نبودنت را
تحمل میکنم
و یا آرزو
حالا دیگر ابلیس پست وحشت
آزادانه در خیالم جولان میدهد
و حیمه ی فروزان عشقت را می دزدد
فقط بگو
چگونه تاب بیاورم 
نبوئیدنت را ؟
 
/ 0 نظر / 3 بازدید