چشمهایم مال تو
دستانم هم
پاهایم را برات می فرستم
اما لبهایم را از من مگیر
تمام سهم من از تو
همین دوستت دارم گفتن هاست
 
/ 0 نظر / 12 بازدید