دانشمندان به تازگی گیرنده‌های چشایی و بویایی را در قلب انسان شناسایی کرده‌اند، خیلی دیرتر از آن زمان که در عطر تنت غرق شدم، حتی دیرتر از وقت نوشیدن اولین چای دونفره مان...

/ 0 نظر / 10 بازدید