روز جهانی زن

عطار در داستان لیلی و مجنون از قول مجنون نقل میکند که تنها یک نفر بر خلاف دیگران مرا در عشق به لیلی محق دانست. آن یک نفر یک زن است. 
تا به حال اخبار اسید پاشی را خوانده اید؟! اغلبشان زن بوده اند و اغلبشان کسی که دنیا را برایشان تیره و تار کرده، بخشیده اند . 
سیمین دانشور در سووشون از قول زری میگوید: "کاش دنیا دست زنها بود، زنها که زائیده‌اند و خلق کرده‌اند، قدر مخلوق خودشان را می‌دانند. شاید مردها چون هیچ‌وقت عملاً خالق نبوده‌اند، آنقدر خود رابه آب و آتش می‌زنند تا چیزی بیافرینند. اگر دنیا دست زن ها بود، جنگ کجا بود؟" 
شاید این حرفها در دنیای معاصر کمی اغراق آمیز جلوه کند اما وقتی که فوکو میگوید: تجارب بدن زنان در این فرآیند (بدنهای رام مدرنیته) تفاوتی با بدن مردان ندارد، باز هم انگار یک جای کار میلنگد. 
باز هم روز جهانی زن است، مبارک باشد بر لیلی و آل لیلی ...
/ 1 نظر / 14 بازدید
محمد ح

زنها با قلب مهربانی که دارند چطور می تونند اینقدر دنیا رو پر جنگ و زشتی کنند؟؟؟؟؟ روز جهانی زن با تاخیر مبارک