عاشقانه

ای کاش شاعری بودم
در گذشته ی دور، دور
قرنها پیش از این 
که شاعرها غزل می گفتند 
در ستایش روی یار
ای کاش
تو بودی 
و 
من بودم
و
شعرم
که به قربان قد و روی و مویت می رفتیم 

 
 
/ 2 نظر / 14 بازدید
دوست

خیلی خوب بود. بسیار زیبا بود. هنر انسان ها این است که اعمال قدرت کنند و خرابکاری کنند. خیلی خوب بود. خیلی زیبا بود. هنر انسان ها همه چیز در در تسلط خود فرامی گیرد. این گاهی عشق ورزیدن است و گاهی ظلم کردن...

دوست

متن اولی ام خطاب به شما نبود . شما بسیار بزرگید . خطاب به آدمهای قصه بود.