در جستجوی توهم بزرگی

هوا پز !! یکی از انواع تکنولوژی است که طی سالهای غربت نشینی ام هر وقت که به وطن سر میزنم با آن رو به رو می شوم، مثل دو سال پیش که فقط دو هفته را در وطن گذراندم و با هجوم ماشین ظرفشویی به اغلب خانه های کوچک و بزرگ نه فقط پایتخت بلکه شهرهای کوچک هم رو به رو شدم. بماند که آخرش هم نفهمیدم تاکید بر هوا در اسم این تکنولوژی چیست، اما یک چیز دیگری برایم مسلم شد که تکنولوژی به تنهایی به این خانه ها حمله نمی کند و اغلب یک همراه هم دارد آن هم یک نوع تفکر خاص است که خب گاها معلوم نیست از کجا سرچشمه گرفته ! کائنات ! بله تا پیش از سفر به ایران فکر می کردم کائنات یعنی هر آنچه که وجود دارد، همه ی موجودات و مخلوقات. اما بعد از سفر به وطن فهمیدم این کائنات که همه ی مخلوقات را در بر میگیرد فقط برای این ساخته شده که ما یک چیزی را بخواهیم و آنها بسیج شوند تا ما به آن خواسته مان برسیم ! حالا این تفکر کائناتی و اینکه چرا این کائنات باید خودشان را مشغول اراده ی کسی کنند هم شاید بی ربط به تشنگی مفرط جامعه ی ما برای دستیابی به تکنولوژی روز نباشد. انگار که خودمان هم میدانیم چیزی در چنته نداریم و ناچاریم هی خودمان را آویزان چیزی کنیم تا به زور خودمان را باور کنیم و وهم برمان دارد که چه قدر بزرگیم ...
 
 
/ 0 نظر / 12 بازدید