باور نکنیم

باور نکنید ! باور نکنید این ایمیلهای هزار و یک بار فوروارد شده ی بی سر و ته را ! باور نکنید که سیمین دانشور نه در مدح زن که در رسای آئین ضد بشری چنین گزافه هایی گفته باشد ، باور نکنید که که شاملو اشعار نژاد پرستانه سروده است چرا که اینان نویسندگانی روشنفکر بودند. باور نکنید رضاخان دیکتاتور که قزاقانش چماق بر سر زنان و دختران میهنش می کوبیدند دختر پیش کشی آتاتورک را رد کرده باشد برای حفظ ناموس زنان و دختران وطنش . لا اقل کمی هم شک کنید ! شک کنید به این سایتهای بی شمار رای گیری برای نام خلیج فارس و خلیج عرب! شک کنید که چرا چندین سال است این رای گیری فقط چند رای دیگر کم دارد ! شک کنید به این که اگر این راز و نیازها را برای پنج ، ده یا دوازده نفر بفرستید به آرزویتان خواهید رسید. باور نکنید که این ایمیلها به دست مادر ترزا ، بودا و یا ... خواهد رسید ! باور نکنید این فالهای گوش و چشم و ناخن و.... گاهی هم شک کنید ! شک کنید به این جملات فلسفی و وقایع تاریخی و کشفیات علمی و آداب مذهبی را که به اسم بزرگان فلسفه و تاریخ و علم و مذهب برایتان می فرستند ! کمی هم فکر کنید آیا چنین حرفی از چنین فردی با این شرایط تاریخی و پیشینه ی فکری بعید نیست ؟! اصلا این فرد که این حرف را زده صلاحیتش را داشته در چنین موضوعی حرفی بزند که حالا ما تکرارش هم بکنیم ! باور نکنیم این چرندیاتی را که در دنیای مجازی با اسم بزرگان به خوردمان میدهند! لا اقل بدون منبع و ماخذ باور نکنیم . نگذاریم به شعورمان توهین شود . باور نکنیم ! این ایملها را فوروارد نکنیم چرا که فرستادنش برای دیگران نشانه ی زودباوری و ساده لوحی خودمان است !

/ 0 نظر / 2 بازدید