سال نو میلادی روی خط استوا

از ثانیه ها تا دقیقه ها و ساعتها، از شرق تا غرب، سیاه تا سفید، زن و مرد و کودک، هرانسانی در هر زمان و مکان با هر جنسیت، ملیت ، قوم و نژاد وعقیده، حلقه ای از زنجیره حیات انسانی در این دنیاست. چنان به یکدیگر وصلیم که عجیب نیست "مرد چینی بودایی" در شب سال نو "میلادی" روی خط "استوا" به "زن مسلمان ایرانی" با لبخندی بگوید هپی نیو یر و بشنود سیم تو یو ...

 

 
 
/ 0 نظر / 13 بازدید