مسئله ای که مسئله ی ما نیست

بحث در مورد مسئله ای که مسئله ی ما نباشد ساده است. برای بعضیها فوقش مثل خوردن کلم بروکلی آب پز، همیشه که نه اما گاهی امتحانش خیلی هم خوب است. برای برخی هم شاید مثل راه رفتن روی سنگهای گرم و صیقلی و خیس، قلقلکی زیر پوست می دود که باعث لذت می شود. بحث در مورد مسئله ای که مسئله ی ما نیست ما را در شرایطی قرار میدهد که خودمان را در مکان مرتفع تری احساس کنیم، خودمان را در شرایطی میگذاریم که در واقعیت اصلا در چنین شرایطی نبوده ایم. همین می شود که می گوئیم اگر من بودم چنین می شد و چنان. نتیجه اش را هم در خیال خود تجسم می کنیم، و صد البته که نتیجه همیشه خوب از آب در می آید، چون در خیال معمولا همه چیز ختم به خیر می شود. برای همین است که در مورد عقیده ای که هیچ اعتقادی به آن نداریم راحت بحث می کنیم. به راحتی راه رفتن روی شنهای گرم ساحل در تابستان.
 
/ 0 نظر / 8 بازدید