همایش بیماریهای نادر!!!

میدانی سرطان چیست؟ تو اصلا میدانی بیماران خاص به چه کسانی میگویند؟! میدانی بیماری نادر یعنی چه؟! تالاسمی، هموفیلی، دیالیز و پیوند کلیه یعنی چه؟ اصلا میدانی ام اس چیست؟ بیماران خاص یعنی همانها که تا چند سال پیش حتی مورد حمایت بیمه هم نبودند. یعنی همانها که اگر بنیادی هم به نامشان خورده، یک بنیاد غیر دولتی است. یعنی همانها که از همه سخت تر زندگی میکنند و از همه بیشتر نادیده گرفته میشوند. حالا میدانی مادر یعنی چه؟! مادر همان کسی است که اگر به او بگویی آن سر دنیا وسط جنگلی از حیوانات درنده نور امیدی برای بهبود فرزند تو تابیده خود و فرزندش را به دل آن جنگل میزند. نه، خیلیها این چیزهای به ظاهر بدیهی را نمی دانند. لا اقل دست اندر کاران همایش بیماریهای نادر در بیمارستان خصوصی و فوق تخصصی تریتا، اداره عریض و طویل بهزیستی و حتی خیلی از پزشکان و خبرنگاران و ... هم نمیدانند. آنهایی که یک همایش مسخره در یک بیمارستان خصوصی راه میاندازند، توی بوق و کرنا میکنند که پرفسور فلان و دکتر بهمان میخواهند بیماران خاص را ویزیت کنند، فلان خیر دکتر و ورزشکار و ... را دعوت میکنند و حضورش را هی توی سر بیماران خسته از سخنرانی میکوبند، دانشجویان پزشکی که توی سالن همایش خمیازه میکشند و حتی دست اندر کاران بیمارستان فوق تخصصی تریتا که دنبال دستگاه فشار خون میگردند هم نمیدانند بیماری خاص چیست. برای همین یک همایش پر از دروغ و فریب راه میاندازند و کارمندان غیر مسئول بهزیستی را با خود همدست میکنند تا بیماران ویلچر نشین را بکشانند وسط گندابی از دروغ و تزویر و ریاکاری و میدانی، چون بیماران خاص خیلی خاص اند صدای هیچ کس بلند نمیشود حتی صدای آن رسانه هایی که این نمایش دنیای وحش را دیدند و دم نزدند. اگر یکی از اینها میدانست بیماری نادر چیست این همه گند یک جا جمع نمیشد تا بوی آن آدمی را به تهوع بیاندازد و زین پس با نام فوق تخصص، خیر، تریتا، همایش، بنیاد، بهزیستی و ... بالا بیاورد.

/ 1 نظر / 12 بازدید