رویای تو

میخواهم خوابم را بگذارم توی یک قاب، بیاویزمش به دیوار
میخواهم از آن لباسی بدوزم و هر روز بر تن کنم
میخواهم از آن ماتیک قرمزی بسازم و هر روز روی لبانم بکشم
میخواهم از آن عطری بسازم خوشتر و شادتر از بولگاری
بریزمش درون یکی از آن شیشه های همیشه ماندگار جلوی آینه
میخواهم از آن پری بسازم به بزرگی پریدن از خط استوا تا خود تو
خوابی که تو در آن قدم گذاشته باشی تبرک است
زیبایم میکند، جان دوباره میبخشد مرا
/ 0 نظر / 17 بازدید