گفت: دلم هوای راه رفتن توی خیابونای ایران رو کرده، خیابونای اینجا با خیابونای ایران فرق داره. گفتم: چه فرقی؟ کل فرقش تو اینه که، ماشینا اینجا از چپ میرن تو ایران از راست. حالا بر فرض چهار تا درخت هم بیشتر داره، خیابون، خیابونه دیگه! تو همه جای دنیا آدما رو به هم وصل میکنه! فقط زبون آدمایی که توش راه میرن و به هم وصل میشن با هم فرق داره. گفت: اووووووووو، خیلی فرق داره، تا حالا اینجا یه جوب دیدی از وسط خیابون رد بشه؟ یا یه نونوایی سنگکی که ملت جلوش صف کشیده باشن؟ اصلا اینجا خیابون حسن آباد دیدی ؟ و من ندیده بودم...
 
/ 0 نظر / 2 بازدید