بالهای فرشته

یک پر / دو پر / سه ... / نه تمامی ندارند / جاروبرقی لازم دارم برای جمع کردنشان / من که آویخته بودم به جالباسی این بالهای فرشته ام را / پس از چه روست که تا آمدی همه جا سفید پوش شده از پرهایش / 

/ 0 نظر / 2 بازدید