این عوام دائم النق ...

در کودکی ام برخی خرده می گرفتند که چه قدر رویایی ام / در نوجوانی گروهی افکارم را نمی پسندیدند چون فکر میکردند همانند تفکرات یک دختر نوجوان نیست / در جوانی ام از طرف عده ای متهم شدم به بی پروایی و جسارت / برخی مذهبیها متهمم کردند که چرا بیش از اندازه روشنفکرم / دیگرانی هم متهم به دگماتیسم مذهبی و سیاسی ام کردند / و در تمام دوران زندگی ام و در نگاه برخی متهم شدم که چرا همانند زن دیکته شده ی جامعه ی سنتی ام نیستم / چرا برخلاف او گاهی هم فرزندم را تنها می گذارم / چرا برخلاف او در پستوی خانه ام به زندگی ام ، به شوهرم ، نمی رسم و فقط خانه ام دنیای من نیست / چرا زبان اعتراض باز می کنم بر بی عدالتی هایی که بر من رفت / و چرا نیستم هر آنچه که این گروههای کوچک و بزرگ می خواهند / و هیچ کدام نیاندیشیدند که من انسانی هستم و نقش های مختلفی دارم که سعی میکنم همه ی آنها را خوب بازی کنم / من کودک بودم ، نوجوان ، جوان ، و بالاتر از همه ی اینها یک زن که میخواهد دنیای بهتری بسازد برای خود و اطرافیانش و همچنان اعتقاداتش را هم حفظ کند / یک زن که نه اعتقاداتش ، نه خانواده اش و نه حتی همین گروههای کوچک و بزرگ عوام که هر از گاهی خنجری بر دلش مینشانند ، باعث جدایی او از جامعه اش نشده اند / آری عوامند این خرده گیران که هنوز هم نشناختند من واقعی ام را که تنها در جستجوی معصومیت از دست رفته ی خود است ...
 
/ 0 نظر / 3 بازدید