من هوای تازه میخواهم

به من از امید میگویی

از صبر و ...

کلماتی که آنقدر

تکرار شده اند

تا دلایل بیشماری داشته باشم

برای نفرت از آنها

من از صبر بیزارم

و از امید

و از ...

من هوای تازه میخواهم

هم اکنون

...

/ 1 نظر / 3 بازدید
عارف

سلام نه نگو صبر خوبه به قول مرحوم گویند که سنگ لعل شود در مقام صبر آری شود ولیک به خون جگر شود . نه اشتباه نکن منم خودم جگر سوخته ام!کم آوردم ولی ذهنم رو یه خرده بالاتر می برم یه نگاه به عمر زمین می ندازم یه نگاه به عمر خودم من 70 سال اگه زنده باشم در مقابل عمر زمین ... بعدش این یه ذره فرصتی که دارم هم به غصه بگذرونم... نه من توی این معامله وارد نمیشم چون دو سر ضرره!!! دور مجنون گذشت و نوبت ماست هر کسی پنج روز نوبت اوست بنده خدا از حالا تا ابدیت وقت هست که غصه بخوریم وایییییییییییییییییی چقدر حرف می زنم معلوم نیست این مطالب رو برای شما می نویسم یا برای خودم چون خودمم هم لازم دارم آی دلم می خوات بگم چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد من نه آنم که زبونی کشم از چرخ و فلک من شخصا هر وقت می بینم دارم نا امید میشم یه جوری کلی بازی در میارم!!! که عصبانی بشم آخه تو فیلم ترمیناتور 3 میگه عصبانیت از نا امیدی بهتره منم خیلی وقتا احتیاج دارم که عصبانی باشم!! راستی هوای زمین آلوده تر از این حرفاست که به من و شما تازش برسه! تازش برای از ما بهترونه پس بی خیال با غم دنیا رو بی خیال غصه فردا رو ..